<address id="tbhtf"><address id="tbhtf"><listing id="tbhtf"></listing></address></address>

   <address id="tbhtf"></address>
     <form id="tbhtf"><nobr id="tbhtf"></nobr></form>
     <address id="tbhtf"></address>
     <address id="tbhtf"><address id="tbhtf"><nobr id="tbhtf"></nobr></address></address>

       <noframes id="tbhtf"><listing id="tbhtf"></listing>

        <em id="tbhtf"><form id="tbhtf"></form></em>

         <form id="tbhtf"></form>

         Gi?i thi?u v? c?ng ty SINOMAH-HI International

         C?ng ty thi?t b? SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 2018, là m?t c?ng ty con thu?c T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH (SINOMACH-HI).???c thành l?p d?a trên s? tích l?y và k?t h?p c?a các chi nhánh kinh doanh qu?c t? c?a SINOMACH-HI và Changlin, c?ng ty chúng t?i có hai c? s? chính ? B?c Kinh và Th??ng Chau. C?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty là th??ng m?i và các d?ch v? máy móc k? thu?t, s?n ph?m c?a ngành c?ng nghi?p n?ng. Chúng t?i có b?n c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng và L? Chau. V?n phòng c?ng ty ??t t?i Th??ng Chau trong khi tr? s? qu?n ly ??t t?i B?c Kinh, v?i s? v?n kinh doanh ?i?u l? là 100 nghìn NDT .

         ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
         ?i?n tho?i:+86-519-86781388
         +86-519-86781288 ?.T Di ??ng: +86-18206118633
         E-mail: sales@changlin.com.cn
         service@changlin.com.cn
         MM1313亚洲精品无码 亚洲最新无码中文字幕久久 出轨的女人 爽死你欧美大白屁股在线 国产精品久久久久精品三级
          <address id="tbhtf"><address id="tbhtf"><listing id="tbhtf"></listing></address></address>

           <address id="tbhtf"></address>
             <form id="tbhtf"><nobr id="tbhtf"></nobr></form>
             <address id="tbhtf"></address>
             <address id="tbhtf"><address id="tbhtf"><nobr id="tbhtf"></nobr></address></address>

               <noframes id="tbhtf"><listing id="tbhtf"></listing>

                <em id="tbhtf"><form id="tbhtf"></form></em>

                 <form id="tbhtf"></form>